W zakładce przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z całego Mazowsza, które przystąpiły do I edycji WM. Wkrótce zamieścimy nową listę uczestników.

Więcej...

Nauczycieli uczestniczących w Projekcie zapraszamy do korzystania z bazy ze scenariuszami, według których prowadzone są zajęcia dla dzieci i lekcje dla uczniów. Uwaga! Dostęp do scenariuszy tylko po wprowadzeniu hasła!

Więcej...

Szkolenia dla nauczycieli prowadzą trenerzy Projektu – nauczyciele konsultanci MSCDN. Doskonale przygotowani i kompetentni udzielają porad i wskazówek dotyczących stosowania narzędzi TOC.

 

Więcej...

TOC (skrót od angielskiej nazwy Theory of Constraints, tłumacz. Teoria ograniczeń) 

TOC to program, który pozwala na identyfikację i zarządzanie ograniczeniami występującymi w otaczającym nas świecie, przy czym ograniczenie rozumiane jest tu jako czynnik spowalniający nasze osiągnięcia, czy realizację wyznaczonego celu. Program (narzędzia) pozwalają na identyfikację ograniczeń i późniejszą ich eliminację, co wpływa na poprawę całego systemu. Program powstał w latach 70-tych, a jego twórcą jest dr Eliyahu Goldratt, fizyk, lider biznesowy i autor 12 bestsellerów w dziedzinie biznesu, m.in. Celu, Łańcucha krytycznego.
Dr Goldratt wykładał na uczelniach ekonomicznych na całym świecie. Całokształt jego pracy zapewnił mu miejsce w czołówce naukowców zajmujących się zarządzaniem w biznesie, a także tytuł Guru Biznesu, przyznany przez tygodnik „FORBES”. Stworzone przez siebie zasady dr Goldratt, wykorzystywał z ogromnym sukcesem w zakresie rozwiązywania problemów w największych międzynarodowych korporacjach takich jak General Motors, Intel Corporation, Boeing, Ford i wielu innych. Metoda ta ma bardzo szerokie zastosowanie w praktycznie każdej branży biznesu, armii, służbie zdrowia, edukacji, itp.

TOC w edukacji

TOC to uniwersalny program edukacyjny w formie trzech prostych narzędzi graficznych, skierowny dla wszystkich poziomów edukacyjnych – od przedszkola do szkoły wyższej (i więcej). Podstawowym zadaniem programu TOC dla edukacji jest pomoc w odpowiedzi na 3 pytania pojawiające się w każdym aspekcie życia, również w edukacji: Co należy zmienić? W co należy zmienić? Jak należy to zmienić?
Uniwersalność programu polega na tym, że trzy "narzędzia myślowe" TOC: (Chmura, Gałąź, Drzewko Ambitnego Celu) można zastosować do treści edukacyjnych wszystkich nauczanych przedmiotów (język polski, historia, matematyka, fizyka, itp.).
Ponadto, narzędzia uczą planowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji przez uczniów i przewidywania ich konsekwencji, poprawnej komunikacji w klasie, analizy konfliktów i sposobów ich rozwiązywania.
Poprzez swój graficzny układ, przejrzystość i łatwość budowy narzędzia te są bardzo proste do nauczenia.
Dzięki zastosowaniu narzędzi w codziennej nauce uczniowie potrafią: zrozumieć materiał, zamiast uczyć się go na pamięć, potrafią odnieść wiedzę zdobytą w szkole do swojego życia, wiedzą, jak rozwiązywać swoje problemy i konflikty. Dysponują narzędziami, dzięki którym to właśnie oni ponoszą odpowiedzialność za proces uczenia się.

Źródło: "Techniki aktywizujące myślenie" Kathy Suerken, www.tocdlaedukacji.plTOC w praktyce

Cudownie jest pracować z uczniami i patrzeć jak szukają rozwiązań, odpowiedzi, używają wyobraźni rysując mapy myślowe czy plakaty, zamiast w tradycyjny sposób prowadzić zeszyt z notatkami. A w końcu kto ma być kreatywny, jeśli nie właśnie mój uczeń, który w przyszłości ma być technikiem, inżynierem lub mieć w ręce konkretny zawód (…). On ma być przyszłym wynalazcą!”

Dominika Warska, wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego
w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu,
od kilku lat stosuje metodę samoregulacji w uczeniu się
źródło: Meritum nr 1

Co mogą zyskać uczniowie, którzy stosują TOC?

Możliwość zastosowania narzędzi TOC jest atutem nie tylko dla młodych ludzi w szkole, ale również wielkim atutem dla każdej organizacji, która w przyszłości ich zatrudni.”

Debi Roberts, trener TOC z Wielkiej Brytanii,
od 17 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą,
rodzicami i nauczycielami,
źródło: Meritum nr 1 

Przedstawione cytaty pochodzą z 1 numeru Mazowieckiego Kwartalnika Edukacyjnego MERITUM.
Zapraszamy do lektury!