W zakładce przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z całego Mazowsza, które przystąpiły do I edycji WM. Wkrótce zamieścimy nową listę uczestników.

Więcej...

Nauczycieli uczestniczących w Projekcie zapraszamy do korzystania z bazy ze scenariuszami, według których prowadzone są zajęcia dla dzieci i lekcje dla uczniów. Uwaga! Dostęp do scenariuszy tylko po wprowadzeniu hasła!

Więcej...

Szkolenia dla nauczycieli prowadzą trenerzy Projektu – nauczyciele konsultanci MSCDN. Doskonale przygotowani i kompetentni udzielają porad i wskazówek dotyczących stosowania narzędzi TOC.

 

Więcej...

Mały, dobry mówca

Warsztat zorganizowany w ramach szkoleń dodatkowych dla nauczycieli uczestniczących w komponencie przedszkolno-wczesnoszkolnym, poprowadziła Anna Krusiewicz, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku.

Koordynatorem komponentu jest Aleksandra Banach, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku.

Zapraszamy na inne szkolenia w projekcie. Szczegóły na naszej stronie.