W zakładce przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z całego Mazowsza, które przystąpiły do I edycji WM. Wkrótce zamieścimy nową listę uczestników.

Więcej...

Nauczycieli uczestniczących w Projekcie zapraszamy do korzystania z bazy ze scenariuszami, według których prowadzone są zajęcia dla dzieci i lekcje dla uczniów. Uwaga! Dostęp do scenariuszy tylko po wprowadzeniu hasła!

Więcej...

Szkolenia dla nauczycieli prowadzą trenerzy Projektu – nauczyciele konsultanci MSCDN. Doskonale przygotowani i kompetentni udzielają porad i wskazówek dotyczących stosowania narzędzi TOC.

 

Więcej...

Chmurka - postrach klasowych konfiktów

Ciekawa, bogata w formie i treści, przyjazna  - tak w kilku słowach można opisać lekcję otwartą w Szkole Podstawowej Cogito w Płocku.

"Paweł i Gaweł w jednym stali domu, Paweł na górze, a Gaweł na dole, Paweł spokojny, nie wadził nikomu,
Gaweł najdziksze wymyślał swawole..." - konflikt między sąsiadami wykreowanymi przez Aleksandra Fredrę znamy wszyscy. Jest doskonałym przykładem tego, jak łatwo zatracić sie kłótni i zniszczyć dobre relacje. To również świetny punkt wyjścia do rozmowy na temat konfliktów pojawiających się czasem w klasie.

Lekcję w klasie II poprowadziła Pani Wioleta Grzymała. Najpierw dzieci próbowały wyjaśnić czym jest konflikt, rozejm i kompromis. Z pomocą przyszła nowoczesna technologia i... Wikipedia. Następnie pani opowiedziała dzieciom o jednym ze skutecznych sposobów na rozwiązywanie konfliktów - chmurce TOC. Drugoklasiści "rozpisali" konflikt między Pawłem i Gawłem, próbując jednocześnie znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie. Jednym z nich była po prostu zamiana pokoi. Na zakończenie każda grupa zaprezentowała własnoręcznie narysowane chmurki i opowiedziała o swoich propozycjach.

Koordynatorem komponentu przedszkolno-wczesnoszkolnego jest Pani Aleksandra Banach, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku.