W zakładce przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z całego Mazowsza, które przystąpiły do I edycji WM. Wkrótce zamieścimy nową listę uczestników.

Więcej...

Nauczycieli uczestniczących w Projekcie zapraszamy do korzystania z bazy ze scenariuszami, według których prowadzone są zajęcia dla dzieci i lekcje dla uczniów. Uwaga! Dostęp do scenariuszy tylko po wprowadzeniu hasła!

Więcej...

Szkolenia dla nauczycieli prowadzą trenerzy Projektu – nauczyciele konsultanci MSCDN. Doskonale przygotowani i kompetentni udzielają porad i wskazówek dotyczących stosowania narzędzi TOC.

 

Więcej...

W teatrze i z sową u okulisty - lekcje otwarte w Łęgu Probostwie

Drzewko ambitnego celu i chmurka - to główni bohaterowie lekcji otwartych, które odbyły się w klasach I i II SP w Łęgu Probostwie. Pierwszoklasiści zorganizowali wyjazd do teatru, a ich starsi koledzy rozwiązali konflikt między sową a jej przyjaciółmi.

Lekcję na temat teatru poprowadziła Pani Małgorzata Jankowska. Z pomocą nauczycielki i drzewka ambitnego celu uczniowie zaplanowali wycieczkę na przedstawienie. Zgodnie z zasadami najpierw wypisali wszystkie przeszkody, a potem propozycje ich rozwiązania i realizacji. Przy okazji dzieci nauczyły się nowych słów związanych z teatrem i poznały zasady zachowania podczas spektaklu. Na zakończenie lekcji uczniowie rozwiązali konflikt wewnętrzny: bawić się z innymi dziećmi w teatr, mimo strachu przed występami, czy zrezygnować z dobrej zabawy z kolegami.

Lekcję u drugoklasistów poprowadziła Pani Małgorzata Dziekańska. Jej celem było poszerzenie wiedzy dzieci na temat wzroku - jak o niego dbać i dlaczego jest tak ważny. Punktem wyjścia był wiersz Jana Brzechwy "Sowa". Przy okazji uczniowie dowiedzieli się jakie zwyczaje mają sowy i czym się żywią. Kulminacyjnym punktem zajęć było rozwiązanie konfliktu między bohaterką wiersza a sroką i dzięciołem, którzy martwili się o jej wzrok. Sowa uwielbiała czytać i nie wyobrażała sobie sytuacji, kiedy musiałaby zrezygnować z ulubionej przyjemności. Drugoklasiści postanowili rozwiązać problem i zaproponowały, aby sowa czytała książki tylko w dzień, od czasu do czasu słuchała e-booków i systematycznie kontrolowała wzrok u okulisty.

Scenariusze zajęć już wkrótce w naszej Bibliotece.

Koordynatorem komponentu przedszkolno-wczesnoszkolnego jest Pani Aleksandra Banach, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku.