W zakładce przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z całego Mazowsza, które przystąpiły do I edycji WM. Wkrótce zamieścimy nową listę uczestników.

Więcej...

Nauczycieli uczestniczących w Projekcie zapraszamy do korzystania z bazy ze scenariuszami, według których prowadzone są zajęcia dla dzieci i lekcje dla uczniów. Uwaga! Dostęp do scenariuszy tylko po wprowadzeniu hasła!

Więcej...

Szkolenia dla nauczycieli prowadzą trenerzy Projektu – nauczyciele konsultanci MSCDN. Doskonale przygotowani i kompetentni udzielają porad i wskazówek dotyczących stosowania narzędzi TOC.

 

Więcej...

Współpraca to podstawa

Pierwszoklasiści z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół w Siecieniu potrafią fantastycznie współpracować. Niezwykle pożądaną w dzisiejszych czasach umiejętność z powodzeniem zaprezentowali podczas lekcji otwartej z matematyki.

Tematem lekcji, którą poprowadziła pani Agata Lipińska, nauczycielka matematyki i uczestniczka naszego projektu, było rozwiązywanie równań. Uczniowie ćwiczyli stosowanie metody równań równoważnych, rozwiązywanie równań z zastosowaniem przekształceń na wyrażeniach algebraicznych oraz sprawdzali, czy dana liczba spełnia równanie. Zadania były rozwiązywane m.in. z pomocą schematu typu przykład – wniosek i gałąź wielu reguł. 

Zajęcia wypadły bardzo dobrze, wszyscy pracowali z wielkim zaangażowaniem. Dziękujemy!

Koordynatorem komponentu matematycznego jest Marzenna Kuć, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku.