W zakładce przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z całego Mazowsza, które przystąpiły do I edycji WM. Wkrótce zamieścimy nową listę uczestników.

Więcej...

Nauczycieli uczestniczących w Projekcie zapraszamy do korzystania z bazy ze scenariuszami, według których prowadzone są zajęcia dla dzieci i lekcje dla uczniów. Uwaga! Dostęp do scenariuszy tylko po wprowadzeniu hasła!

Więcej...

Szkolenia dla nauczycieli prowadzą trenerzy Projektu – nauczyciele konsultanci MSCDN. Doskonale przygotowani i kompetentni udzielają porad i wskazówek dotyczących stosowania narzędzi TOC.

 

Więcej...

Artykuły

Scenariusze opublikowane na naszej stronie to wybrane przykłady dobrej praktyki, doskonałe źródło inspiracji, wielu możliwości zastosowania narzędzi TOC podczas lekcji i zajęć. Nauczyciele uczestniczący w naszym projekcie mogą je wykorzystać na lekcjach bez dokonywania zmian lub po modyfikacjach. 

 

Materiały zostały podzielone według komponentów edukacyjnych: